SHIRIKA LA UZALISHAJI MALI LA JESHI LA KUJENGA TAIFA
(SUMAJKT)

SUMAJKT Insurance Broker

Kampuni ya Udalali wa Bima(SUMAJKT Insurance Broker) ilianzishwa mwaka 2019 kwa lengo la kulisaidia Shirika na Jeshi la Kujenga Taifa (JKT) katika kuongeza mapato kwa kutumia fursa kubwa ya wateja waliopo ndani, nje ya JKT na JWTZ kwa ujumla wake. Kwa sasa kampuni inaendelea kujenga uwezo wa kufanyakazi za bima ndani ya Jeshi, miradi, makampuni yenye ubia ya SUMAJKT na kutafuta kazi za nje ya jeshi kwenye taasisi, makampuni na watu binafsi ambapo kazi hizo zinatekelezwa kwa gharama iliyo pangwa na kamishna wa usimamizi wa Bima kwa ufanisi mkubwa wa wataaalam wa Bima.
Kampuni ya Udalali wa Bima(SUMAJKT Insurance Broker) ilianzishwa mwaka 2019 kwa lengo la kulisaidia Shirika na Jeshi la Kujenga Taifa (JKT) katika kuongeza mapato kwa kutumia fursa kubwa ya wateja waliopo ndani, nje ya JKT na JWTZ kwa ujumla wake. Kwa sasa kampuni inaendelea kujenga uwezo wa kufanyakazi za bima ndani ya Jeshi, miradi, makampuni yenye ubia ya SUMAJKT na kutafuta kazi za nje ya jeshi kwenye taasisi, makampuni na watu binafsi ambapo kazi hizo zinatekelezwa kwa gharama iliyo pangwa na kamishna wa usimamizi wa Bima kwa ufanisi mkubwa wa wataaalam wa Bima.

Huduma zinazotolewa

Kampuni ya SUMAJKT Bima inatoa huduma zifuatazo:-

a. Bima ya Magari
b. Bima ya meli
c. Bima ya Ujenzi
d. Bima ya Ajali
e. Bima ya Afya
f. Bima ya mali

Makampuni yanayofanya kazi na SUMAJKT BIMA

Kampuni inashirikiana na Kampuni mbalimbali za Bima katika utendaji kazi kama ifuatavyo:-

a. National Insurance Co-Operation (NIC)
b. Zanzibar Insurance Co-operation (ZIC)
c. Insurance group of Tanzania (IGT)
d. First Insurance Co. Ltd
e. Mgen Insurance Co. Ltd
f. Resolution Insurance Co. Ltd
g. Bumaco Insurance Co. Ltd
h. Ice lion Insurance Co. Ltd
k. Jubilee Insurance Co. Ltd
k. Sanlam Insurance Co. Ltd

Kampuni ya SUMAJKT Insurance Broker ilianzishwa mnamo mwaka 2019 nakupata leseni yake kutoka kwa kamishna wa usimamizi wa Bima Jul19.

Wizara ya Ulinzi

Jeshi la Wananchi la Tanzania

Jeshi la Kujenga Taifa

Shirika La Nyumbu

SUMAJKT© 2023

Imewezeshwa na Kutengenezwa na SUMAJKT

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram