SHIRIKA LA UZALISHAJI MALI LA JESHI LA KUJENGA TAIFA
(SUMAJKT)

SUMAJKT Logistics Co. Ltd

SUMAJKT Logistics Co. Ltd

Kampuni hii ilisajiliwa mnamo mwezi Disemba 2021 kutoa huduma ya uwakala wa forodha na usafirishaji wa mizigo kwa JWTZ, JKT, SUMAJKT, mashirika ya umma na watu binafsi kwa lengo la kukuza huduma zake kibiashara. Makao Makuu yake yapo Mgulani, jijini Dar es Salaam. Kampuni ilianza kufanya kazi kama mradi mwaka 2013 ikijulikana kwa jina la SUMAJKT Clearing and Forwarding kwa lengo la kurahisisha uondoshaji na usafirishaji mizigo ya JWTZ na JKT (Inhouse Clearing and Forwarding).

Malengo ya baadaye ni kuboresha na kukuza shughuli zake kwa kupata vifaa wezeshi kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yake.

Wizara ya Ulinzi

Jeshi la Wananchi la Tanzania

Jeshi la Kujenga Taifa

Shirika La Nyumbu

SUMAJKT© 2023

Imewezeshwa na Kutengenezwa na SUMAJKT

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram