SHIRIKA LA UZALISHAJI MALI LA JESHI LA KUJENGA TAIFA
(SUMAJKT)

SUMAJKT Anit Asfalt Co. Ltd

Hii ni kampuni ya ubia kati ya SUMAJKT na kampuni ya ANIT ASFALT kutoka nchini Uturuki. Shirika liliingia ubia na kampuni hiyo tarehe 07 Novemba 2015 kwa makubaliano ya kusaga na kuuza kokoto katika uwiano wa hisa 30% kwa SUMAJKT na 70% kwa ANIT ASFALT. Katika hisa hizo Shirika lilichangia kiasi cha fedha na kampuni ya ANIT ASFALT ilitoa mitambo. Kampuni hiyo inaendelea na uzalishaji wa kokoto katika eneo la Pongwe Msungura Mkoani Pwani.

Mbali na viwanda vya ubia, SUMAJKT ina jumla ya viwanda vitano (5) vinavyoendelea na uzalishaji ambavyo vipo katika maeneo mbalimbali nchini. Viwanda hivi ni:

1. SUMAJKT Chang’ombe Furniture Co. Ltd 
2. SUMAJKT Bottling Co. Ltd 
3. SUMAJKT Garment Co. Ltd 
4. Kiwanda cha Kuchakata Nafaka – Mlale, na
5. SUMAJKT Leather Products.

Aidha Viwanda viwili (2) vinakamilishwa tayari kuanza uzalishaji. Viwanda hivyo ni Kiwanda cha Taa za LED (SUMAJKT SKYZONE Co. Ltd) na Kiwanda cha Bati na Misumari (SUMAJKT Roofing Co. Ltd).

Wizara ya Ulinzi

Jeshi la Wananchi la Tanzania

Jeshi la Kujenga Taifa

Shirika La Nyumbu

SUMAJKT© 2023

Imewezeshwa na Kutengenezwa na SUMAJKT

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram